TK Meldert

Jeugdsite

Huisreglement

Huisreglement 1Algemene afspraken

1 Elke speler en ouders worden geacht bij het lidmaatschap kennis genomen te hebben van het huisreglement van TK Meldert. Dit document wordt aan iedere speler opgestuurd of afgegeven samen met de rest van de andere documenten “voetbalidentiteitskaart” - “organigram & adresgegevens jeugdwerking (bestuur & trainers)” - “trainingsschema” - “zomerstage (t.e.m. knapen)”, enz … Het lidgeld dient vóór 01/08/2016 betaald te worden. Bij laattijdigheid kan een sportieve sanctie volgen. Het AANVAARDEN en ONDERTEKENEN gebeurt onderaan de voetbalidentiteitskaart. Dit document dient terug aan de jeugdcoördinators worden bezorgd (via post of via mail). Ouder(s) zijn er mee akkoord dat foto’s v/d speler mogen gepubliceerd worden op de website. Het reglement wordt ook op de site geplaatst en kan op iedere moment wijzigen door het jeugdbestuur.

2 Indien de jeugdcoördinators, jeugdtrainers of leden van het jeugdbestuur een OVERTREDING van dit reglement vaststellen, kan overgaan worden tot disciplinaire maatregelen tegenover de speler en/of ouder die de overtreding begaan. Dit kan variëren van een schorsing voor een bepaalde periode of zelfs schrapping uit de club.

3 Het is VERBODEN te voetballen op de parking en aan de ingang v/h A-complex. Ook mag het A-terrein niet betreden worden. Enkel op het B-, C- & D-terrein v/h A-complex mag het veld betreden worden om te voetballen. WC’s & kleedkamers zijn ook geen speelruimtes.

4 Het is ten strengste VERBODEN om met glazen en flesjes buiten de kantine te gaan.

5 RESPECT voor de accommodatie van onze club en ook die v/d bezoekende club, dus afval (blikjes, zakjes chips) dient steeds in de vuilbak gegooid te worden en NIET op de grond.

6 Er worden ook geen steentjes gegooid in de beek (A-complex). Hierop zal STRENGE CONTROLE uitgevoerd worden (vooral voor onze allerkleinsten).

7 Spelers die SCHADE toebrengen aan de accommodatie of geparkeerde wagens, kunnen via hun ouders burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor deze schade.

8 Voetbaltassen dienen na de training of wedstrijd in het voetbalrek of anders direct in de auto geplaatst te worden. Ze horen zeker niet thuis in de hal of in de kantine.

9 Waardevolle voorwerpen (GSM, horloge, Ipod’s, mp3, …) of geld horen niet thuis in de kleedkamer. Je kan gerust deze voorwerpen afgeven aan de trainer of begeleider of aan de ouders. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken.

10 Roken, drugs en alcoholhoudende dranken horen niet thuis bij een sportieve opleiding, dus dit wordt ook niet getolereerd bij onze jeugdspelers. Het stelen van bezittingen van TK Meldert of medespelers kan ernstige gevolgen hebben, zelfs tot VERWIJDERING uit de club.

11 Voor alle testwedstrijden of testtraining bij een andere club dienen de jeugdcoördinators & de trainer hiervan op de hoogte gesteld te worden. Bij het niet vermelden hiervan, kan dit tot een sportieve sanctie leiden.

12 In alle gevallen waarin dit huisreglement niet voorziet, beslist het jeugdbestuur in overleg met de jeugdcoördinators.Specifieke gedragsregels voor de ouders

1 Probeer uw kind steeds aan te moedigen i.v.m. zijn aanwezigheid op trainingen en wedstrijden. Bij problemen, afwezigheden of te laat komen STEEDS de trainer of jeugdcoördinator verwittigen. Bij het niet naleven ervan kan een sanctie opgelegd worden door de trainer.

2 Probeer uw kind ook niet teveel druk op te leggen, te veel stress kan tot mindere sportieve prestaties leiden.

3 Streef ook naar een gezonde voeding voor uw kind. Een lichte maaltijd voor de training of wedstrijd is dan ook aangewezen. Ook is voldoende rust en VROEGTIJDIG gaan slapen onontbeerlijk.

4 Als club streven we naar sportiviteit en fair-play. Aan iedere ouder – supporter vragen we om op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties, confrontaties met andere ouders, …) voor onze jeugdploegen te supporteren.

5 Ouders zijn geen trainers, dus laten we de coaching over aan onze jeugdtrainers. Klachten van spelers of ouders mogen niet tijdens of na de wedstrijden besproken worden met de trainer. ‘t Best is dit eerst eens laten te bezinken, in de loop van de week kan wel een gesprek aangevraagd worden met de jeugdcoördinators en/of trainer.

6 Ook de beslissingen v/d scheidsrechter dienen gerespecteerd te worden en mogen geen aanleiding geven tot onsportief gedrag of scheldpartijen.

7 Studies primeren ten allen tijde, verwittig op tijd de trainer en tijdens de examenperiode worden de trainingssessies gereduceerd.

8 Probeer uw kind en ook uzelf te stimuleren om deel te nemen aan de activiteiten binnen de club (eetfestijnen, matchen 1ste ploeg, dag v/d jeugd, stages, St-Maartenfeest, match 1ste-klasse ploegen, …).

9 Er worden geen ouders meer toegelaten aan de ingang v/h A terrein en in de gang v/d kleedkamers.

10 Spelers of ouders die door hun gedrag de werking van de jeugdopleiding verstoren, worden op het matje geroepen en bij een volgende inbreuk kunnen zij de toegang tot de club ontzegd worden. Bij een ernstig geval kan zelfs de speler de club moeten verlaten ! ONTSLAGPROCEDURE werd uitgewerkt door het jeugdbestuur en is vanaf 2012-2013 van toepassing.

Huisreglement -2Gedrag & afspraken i.v.m. de trainingen

1 Elke afwezigheid of “vroeger vertrekken” wordt aan de trainer vooraf gemeld. Wie niet komt trainen gedurende de ganse week, kunnen we geen basisplaats verzekeren.

2 Elke speler tracht 15 min. vóór het begin v/d training aanwezig te zijn, bij eventueel te laat komen wordt de trainer verwittigd. De trainers engageren zich ook om 15 min. bij aanvang aanwezig te zijn, alsook is er achteraf controle in de kleedkamers via een beurtrolsysteem door JC’s en trainers. De bezetting in de kleedkamer zal druk zijn, daarom is het best dat je al in trainingsoutfit toekomt.

3 Elke speler begroet zijn trainer bij aankomst in de club en begeeft zich direct naar de kleedkamer. De speler maakt zich rustig klaar en wacht op het signaal v/d trainer om zich naar de oefenvelden te verplaatsen. Dit doen we steeds in groep.

4 In de ruimte v/d kleedkamer (+gang) wordt er NIET gevoetbald en ook NIET gespeeld.

5 Vóór de training wordt er gecontroleerd of er nog iemand naar het toilet moet gaan, indien je toch moet plassen tijdens de training, dan kan de trainer tot een sanctie of taak overgaan (vanaf pré-miniemen).

6 De spelers controleren of hun schoenen goed zijn vastgeknoopt. Bij problemen, spreek je de trainer of begeleider aan. Bij de kleinste duiveltjes (U6-U7) mogen de ouders nog helpen in de kleedkamer.

7 Bij slecht weer moet uw kledij aangepast zijn aan de weersomstandigheden(regenjas, lange trainingbroek vanaf ‘t winteruur). Tijdens de winter wordt er NIET met korte broek of korte mouwen getraind.

8 Alsook mogen geen sieraden (oorringen, piercings, …) gedragen worden tijdens de trainingen of wedstrijden.

9 Voor de aanvang v/d training wordt er NIET direct naar de goal getrapt, wel mag de bal in kleine groepjes rondgespeeld worden.

10 Tijdens de training luisteren we aandachtig naar de trainer, storend gedrag zal gesanctioneerd worden.De spelers vertonen steeds volledige inzet, motivatie en concentratie. Bij problemen steeds de trainer verwittigen. Een training omvat steeds een opwarming, wedstrijdvorm(en), tussenvorm(en) + de nodige tijd voor stretching en een cooling-down. Deze laatste 2 puntjes zijn toch wel vrij belangrijk (vanaf pré-miniemen).

11 Spelers beoefenen het voetbalspel op een gezonde agressieve manier, met respect voor het lichaam v/d tegenstander. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens de training zal worden gestraft met eventueel onmiddellijke verwijdering v/d training.

12 Het trainingsmateriaal wordt om beurten door de spelers van en naar het veld gedragen. De trainer bepaalt hier een beurtrol (eventueel met een kapitein & helper).

13 Geen enkele speler betreedt een trainingsveld waarop een andere ploeg actief is. We gaan rond langs de zijkanten.

14 Vooraleer na een training of wedstrijd terug te keren naar de kleedkamer, worden buiten de schoenen schoongemaakt.Er wordt ook niet bij het terugkeren van de training over het A-terrein gelopen.

15 Iedere speler (ook duiveltjes) neemt na de training verplicht een douche. Vergeet uw badslippers niet. Voor de meisjes is een aparte kleedkamer voorzien.

16 Spelers laten alles netjes achter in de kleedkamer.

Eer is een vuilniszak of vuilbak in iedere kleedkamer voorzien, dus GEEN afval op de grond.
HOU DUS ALLES PROPER !Gedrag & afspraken vóór, tijdens en nà de wedstrijden

1 De meeste bovenstaande gedragsregels tijdens trainingen zijn ook van toepassing voor wedstrijden.

2 Elke speler tracht 1 uur vóór het begin v/d match aanwezig te zijn. Telaatkomers verwittigen wel hun trainer en kunnen zelfs als bankzitter moeten starten. Duiveltjes spreken 40 min. op voorhand af.

3 Indien men op verplaatsing gaat, wordt er duidelijke communicatie verwacht van de trainer of begeleider i.v.m. de afspraakplaats. De ouders of speler verwittigen zeker de trainer of begeleider als men rechtstreeks gaat.

4 Elke speler biedt zich vóór & na de wedstrijd aan in trainingspak van TK Meldert. Indien dit niet gebeurt, kan de trainer beslissen om als bankzitter te starten. Je start niet aan de match als je uw identiteitskaart niet bij hebt (vanaf 12 jaar verplicht). Voor spelers jonger dan 12 jaar is de “kids-ID-kaart” van toepassing en deze kan opgevraagd worden.

5 Tijdens de opwarming doen we allemaal HETZELFDE aan (bv. trainingsjas, regenjas of T-shirt).

6 Spelers brengen de naam v/d club niet in een negatief daglicht door onbehoorlijk en onsportief gedrag op het veld of daarbuiten. In geval van ernstige misbruiken kunnen de jeugdcoördinators en jeugdtrainers in samenspraak met het jeugdbestuur een SANCTIE toepassen.

7 De spelers begeven zich in groep naar de ouders of de kantine, dus er wordt gewacht op mekaar in de kleedkamer.Enkel op aangeven van de trainer mag er eventueel vroegtijdig doorgegaan worden.

8 De club volgt ook de KBVB-visie i.v.m. 50 % speelgelegenheid tijdens de competitie- & oefenwedstrijden.