TK Meldert

Jeugdsite

Medisch actieplan

Wat te doen bij een ongeval of blessure?
1. Algemeen

Bij een ongeval of blessure dienen de ploegafgevaardigden de eerste zorg toe. Zij kennen de beginselen van de EHBO en stellen vast hoe ernstig de situatie is. Op onze club zijn volledige EHBO koffers voorhanden.

Indien de blessure niet ernstig is, kan de speler er zelf voor kiezen om verder te spelen/trainen. Het geeft geen zin om verder te spelen met pijn. Zo maak je de blessure alleen maar erger.


2. Wat te doen bij een zwaar ongeval of zware blessure op de club?

Voorbeelden: hoofdletsel na botsing, zwaar beenletsel, schouder uit de kom na val, buiten bewustzijn, hartfalen,...

 • indien nog mogelijk, slachtoffer in de EHBO ruimte brengen en kalm blijven;
 • eventueel dokter bellen;
 • het algemeen noodnummer 100 contacteren voor een ambulance;
 • de afgevaardigde verwittigt de ouders van de speler;
 • de afgevaardigde, trainer og iemand van het jeugdbestuur geeft een ongevalaangifte (in te vullen door de dokter) mee aan de ouders;
 • dit papier (+ klevertje) ingevuld terug brengen binnen de 14 werkdagen;
 • na het ziekenhuis- of doktersbezoek: de tijd nemen voor voldoende rust, verzorging en herstel bij een kinesist naar keuze;
 • de speler of de ouders brengen de trainer op de hoogte van de verwachte duur van afwezigheid;
 • de trainer controleert de fitheid van de speler, eventueel in samenspraak met de jeugdcoördinator en neemt indien nodig contact op met de ouders.

 • 3. Wat te doen bij een 'lichtere' blessure of ongeval?

  De ICE-regel toepassen = immobilisatie - compressie - elevatie Voorbeelden: spierblessure, vinger of polsbreuk, verrekking, bloedneus,...

  De ICE-regel: als geheel staat het Engelse woord voor ijs. Dit betekent dat we als eerste stap steeds intensief moeten koelen. Elke letter op zich heeft ook een betekenis in de methode,nl.

  I = staat voor immobilisatie (onbeweeglijk maken) Het gekwetste lichaamsdeel mag in geen geval nog belast worden. Draag of ondersteun het slachtoffer als hij moet verplaatst worden; het gekwetste lichaamsdeel moet zoveel mogelijk onbeweeglijk gehouden worden.

  C = staat voor compressie (drukverband) Het aanleggen van een drukverband (eventueel met cold pack) heeft tot doel de gewrichten te ondersteunen en te immobiliseren of de zwelling te beperken. Gebruik een elastische zwachtel en verbind het getroffen lichaamsdeel volledig. Controleer of het drukverband niet te strak zit.

  E = staat voor elevatie (hoogstand getroffen lichaamsdeel) Elevatie of hoogstand wil zeggen dat men het getroffen lidmaat ondersteunt zodat het hoger komt, liefst boven harthoogte. Het doel van de hoogstand is de bloedtoevoer in het getroffen lichaamsdeel te verminderen en de bloedafvoer te vermeerderen. Daardoor kan de zwelling gemakkelijker wegtrekken.

  Voor de rest zijn volgende stappen nog te volgen:

 • kalm blijven en de speler de nodige rust geven;
 • eerste verzorging toedienen: vb. coldpack of ijs leggen,...
 • de ouders van de speler verwittigen;
 • de afgevaardigde, trainer of iemand van het jeugdbestuur geeft een ongevalaangifte mee aan de ouders (in te vullen door te dokter);
 • dit papier (+ klevertje) ingevuld terug binnenbrengen binnen de 14 werkdagen;
 • indien nodig, kinesist naar keuze raadplegen;
 • de speler of de ouders brengen de trainer op de hoogte van de verwachte duur van afwezigheid;
 • de trainer controleert de fitheid van de speler, eventueel in samenspraak met de jeugdcoördinator en neemt indien nodig contact op met de ouders.