TK Meldert

Jeugdsite

Medische cel

Medische begeleiding en opvolging TK. Meldert

Artsen


- Wanneer speler ziek is kan men zich uiteraard wenden tot de eigen huisarts of clubarts. Deze schrijft dan wel briefje van afwezigheid wegens ziekte dat aan de trainer wordt overhandigd :

Clubarts: : Andre Krista, Faluintjesstraat 34, 9310 Aalst, 052 35 59 05

- Spelers die een lichamelijke kwetsuur hebben kunnen terecht bij de sportarts van TK. Meldert: : Sportarts: Dr.Harnie Annelies, Brakelstraat 32, 9300 Aalst, 0475/ 209659


Kinesitherapeut


Ook de kinesitherapeut staat in nauwe verbinding met de club zodanig dat speler van kort kan opgevolgd worden.
Kine praktijk: De Bolle Jean-Pierre en Kristof. Kine en Osteopaat
Potaardestraat 36, 1790 Teralfene, 053 66 27 52


Psychotherapie (Gestalttherapeute)


Voor alle gedragsmatige problemen (Beheersen gevoelens van angst, machteloosheid, verdriet, eenzaamheid, stress, lusteloosheid, besluiteloosheid, kwaadheid, onzekerheid .... je dagelijkse functioneren ?) kan je terecht bij onze Psychotherapie – Gestalttherapeute.

Psychotherapie : Stefanie Van Imp, Erembodegemstraat 4, 9300 Aalst, 0494 85 42 66


Diëtiste


- Zijn er spelers met slechte eetgewoonten, moeilijkheden van vertering bij inspanning, overgewicht dan kunnen de ouders van deze spelers steeds terecht bij onze diëtiste:

Anna Rosseel , Steenweg op Dendermonde 19, 9308 Aalst, tel: 053 / 78 06 70

- De eerste verzorging kan gedaan worden via de EHBO verantwoordelijken van onze club :


EHBO verantwoordelijke


Medewerkers: Verhasselt Marc 0475/ 33 63 96