TK Meldert

Jeugdsite

TK Meldert "Missie en Visie" - jeugdopleiding

Missie jeugdopleiding

Een kwaliteitsvolle jeugdopleiding brengen o.l.v. een TVJO of een jeugdcoördinator, die bij voorkeur het diploma "TVJO amateur" behaald heeft en zeker in het bezit is van een UEFA-B diploma beide te behalen via de federale trainersschool van de KBVB. In alle categorieën van het hoogste jeugdniveau werken met gemotiveerde en gediplomeerde jeugdtrainers die spelers via een jeugdplan willen opleiden die inzetbaar zijn in ons A-elftal. Wij willen ook onze sociale en opvoedende rol niet vergeten en een degelijke opleiding geven aan jongens en meisjes met minder talent, in een leuke sfeer en met respect.

We garanderen ook dat iedere speler voldoende speelkansen krijgt tijdens de matchen en dat dit zeker een minimum van 50 % bedraagt.

Verder staan we garant voor een jeugdwerking waar opvoeding hoog in het vaandel wordt gedragen. Dit alles willen wij verwezenlijken binnen een vooraf bepaald budget.

Visie jeugdopleiding

Onze jeugdopleiding is gebaseerd op de KBVB-opleidingsvisie, dus per categorie is een jeugdplan of jaarplan uitgewerkt waar we de leerdoelen 2x2, 5x5, 8x8 en 11x11 stimuleren.
Om onze missie te verwezenlijken en te staven werken wij aan volgende punten.

Gemotiveerde en gediplomeerde jeugdtrainers
- Jeugdtrainers provinciaal of gewestelijk niveau

Het is de bedoeling om vanaf U8 tot en met U21 met minstens 1 ploeg uit te komen in de provinciale reeksen van Oost-Vlaanderen. Voor deze categorieën willen we enkel gediplomeerde jeugdtrainers die een diploma behaald hebben op de federale trainersschool van de KBVB of een equivalent bij een andere erkende sportfederatie met specialiteit voetbal ( bv BLOSO).

Wij streven naar een UEFA B- diploma maar ook de onderliggende getuigschriften zijn aanvaardbaar om deze categorieën te trainen. Wij stimuleren deze trainers wel om het UEFA B-diploma te behalen.

Voetbalervaring is een must en een pedagogisch diploma is een pluspunt.

Deze jeugdtrainers voldoen aan een functieomschrijving opgemaakt en goedgekeurd door het clubbestuur. De TVJO of jeugdcoördinator heeft de verantwoordelijkheid over aanwerving, opvolging en jaarlijkse evaluatie van deze jeugdtrainers. De resultaten worden besproken met de sportief verantwoordelijke en voorgelegd aan het bestuur ter goedkeuring.

- Jeugdtrainers gewestelijk niveau

Van U8 tot U17 is het de bedoeling van ook 1 gewestelijke ploeg per categorie in competitie te brengen. In deze ploegen willen we de eerstejaars en de mindergetalenteerde jongens een kans geven. Voor deze categorieën willen wij gemotiveerde jeugdtrainers met ervaring op het vlak van jeugdwerking. Voetbalervaring is een must. Uiteraard stimuleren wij deze trainers om te starten voor het behalen van een trainersdiploma aan de federale trainersschool van de KBVB.

Deze jeugdtrainers voldoen aan een functieomschrijving opgemaakt en goedgekeurd door het clubbestuur. De TVJO of jeugdcoördinator heeft de verantwoordelijkheid over aanwerving, opvolging en jaarlijkse evaluatie van deze jeugdtrainers. De resultaten worden besproken met de sportief verantwoordelijke en voorgelegd aan het bestuur ter goedkeuring.

- Jeugdtrainers duivels

Voor de categorie van de allerkleinsten , U7 tot en met U9 willen wij minimum 2 ploegen/ categorie. Hier maken wij een onderscheid tussen spelertjes die pas beginnen en spelers die al voetbalervaring hebben. Het omgaan met deze spelers vergt specifieke kwaliteiten van een jeugdtrainer.

Het voetbal brengen op een speelse en toffe manier zonder het resultaat voorop te stellen is een must.

FUN moet het hoofdbestanddeel zijn van de opleiding. Voor deze categorieën willen we jeugdtrainers die reeds jarenlange ervaring hebben op het vlak van jeugdtraining en die bereid zijn minstens een getuigschrift C te behalen aan de federale trainersschool.

Deze jeugdtrainers voldoen aan een functieomschrijving opgemaakt en goedgekeurd door het clubbestuur. De TVJO of jeugdcoördinator heeft de verantwoordelijkheid over aanwerving, opvolging en jaarlijkse evaluatie van deze jeugdtrainers. De resultaten worden besproken met de sportief verantwoordelijke en voorgelegd aan het bestuur ter goedkeuring.

- Jeugdtrainer doelmannen

Voor de doelmannen maken we onderscheid in drie categorieën:

 • u9 - u10
 • u11 - u12 - u13
 • u15 - u17 - u21
 • Voor deze categorieën willen we een jeugdtrainer die reeds jarenlange ervaring heeft op het vlak van doelverdediger. Actief bezig zijn als doelman in een club is een pluspunt. Bij voorkeur heeft deze jeugdtrainer een diploma jeugdkeeperstrainer niv. 1. Indien niet stimuleren wij deze trainer om te starten voor het behalen van dit trainersdiploma aan de federale trainersschool van de KBVB. De jeugdtrainer voldoet aan een functieomschrijving opgemaakt en goedgekeurd door het clubbestuur. De TVJO of jeugdcoördinator heeft de verantwoordelijkheid over aanwerving, opvolging en jaarlijkse evaluatie van deze jeugdtrainer. De resultaten worden besproken met de sportief verantwoordelijke en voorgelegd aan het bestuur ter goedkeuring.

  - Algemeen

  De TVJO en/of jeugdcoördinator zal er voor zorgen dat zijn jeugdtrainers in de best mogelijke omstandigheden kunnen werken. Hij zal ze motiveren, stimuleren en aanmoedigen in hun werk. Dit zal gebeuren door een maximale ondersteuning, met interne en externe opleidingen die passen binnen een bepaald budget. Om de jeugdwerking te garanderen zal er minimum vierwekelijks - maximum zeswekelijks een vergadering met de jeugdtrainers doorgaan opgesplitst in onderbouw (u6 tot u12) en bovenbouw (u13 tot u19). Deze vergaderingen behandelen louter het sportief en organisatorisch vlak van desbetreffende categorieën en worden voorgezeten door de TVJO en/of jeugdcoördinator.

  Een jeugdplan

  Per categorie wordt een jeugdplan opgesteld door de TVJO en/of jeugdcoördinator met goedkeuring van bestuur en sportief verantwoordelijke van het A-elftal. Het jeugdplan is doordacht, volg- en uitvoerbaar, herkenbaar en specifiek voor iedere categorie. Dit jeugdplan is gebaseerd op de KBVB-opleidingsvisie en onze jeugdtrainers zijn over deze werkwijze bij de aanvang van het seizoen gebriefd. Tijdens de trainersvergadering van de onderbouw en de bovenbouw wordt dit plan steeds getoetst aan de werkelijkheid en bijgewerkt indien nodig. Dit plan is geen kastgarnituur en moet duidelijk vertaalbaar zijn tijdens de diverse trainingen.

  Sociale en opvoedende rol

  Wij zijn er ons van bewust dat er voor ons een sociale en opvoedende rol weggelegd is. Via een intern reglement willen wij duidelijke afspraken maken met onze jeugdspelers. Ook onze ouders en afgevaardigden willen wij via dit intern reglement mobiliseren en laten meewerken aan de uitbouw van onze jeugdwerking. Via scholen, andere sportclubs e.d. willen we spelers aantrekken en aanmoedigen om de voetbalsport te beoefenen bij onze club. Dit willen we verwezenlijken met tornooien, jeugdstage en andere nevenactiviteiten.

  Bepaald budget

  Via het jeugdbudget opgesteld en besproken door de TVJO en/of jeugdcoördinator samen met de financieel directeur en goedgekeurd door het dagelijks betuur willen wij de jeugdwerking garanderen en streven wij voortdurend naar een nul-operatie. Via tussentijdse budgetcontroles kunnen we bijsturen indien nodig.