TK Meldert

Jeugdsite

Sportongeval

Sportongeval, wat moet ik doen?

Wat is een sportongeval?


Onder ongeval wordt verstaan: de schade veroorzaakt door het plotseling of toevallig optreden van een uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer (duel, balbetwisting) en dit tijdens het voetbalspel (competitiewedstrijden aangeduid door de KBVB, vriendenwedstrijden georganiseerd door de club en trainingen op de afgesproken uren van de club).
Tendinitis bv. is een gevolg van overbelasting en is bijgevolg geen ongeval!

De Club: Thor Kokerij Meldert met stamnummer: 08126


Wat moet ik doen?


1) Vraag aan uw trainer, afgevaardigde,...het speciale formulier 'Aangifte van een ongeval' (zie document hieronder)

2) 1) Laat de keerzijde 'medisch getuigschrift' van dit formulier binnen de 48 uur invullen en ondertekenen door de arts die de kwetsuur heeft vastgesteld.
Laat de geneesheer, indien dit achteraf nodig zou blijken, steeds 2 x 9 beurten kinesitherapie voorschrijven. Indien deze kine-behandeling niet op voorhand werd aangevraagd, wordt deze achteraf niet terugbetaald! Indien er nadien nog kiné nodig is, steeds op voorhand aanvragen anders wordt dit opnieuw geweigerd.

3) Bezorg het door de arts ingevulde document zo vlug mogelijk aan het jeugdsecretariaat bij:
Parrez Freddy: 0497/89.58.37
Parrez Vanessa: 0495/60.26.28

Deze aangifte moet namelijk binnen de 3 weken opgestuurd worden naar de KBVB. Gebeurt dit niet dan wordt de aangifte geweigerd!!

4) Wat moet er bij de aangifte aanwezig zijn:

 • Een klevertje van de mutualiteit
 • Naam, voornaam, geboortedatum, adres, telnr
 • Beroep, naam en adres werkgever (inien van toepassing)
 • Plaats, datum, uur van het ongeval
 • Korte beschrijving van het ongeval en de omstandigheden
 • 5) Nadien krijgt u via het jeugdsecretariaat een bevestiging dat de KBVB het dossier geboekt heeft, m.a.w. een dossiernummer heeft toegekend. U ontvangt tevens een 'attest van genezing'.

  6) Als de sportinactiviteit de 14 dagen niet overschrijdt, worden de kosten van de kinesitherapie niet terugbetaald (d.w.z. 2 zondagen niet spelen).

  7) Van zodra u genezen bent, laat u dit attest van genezing invullen door de dokter die u genezen verklaard. Dit attest bezorgt u op het jeugdsecretariaat samen met
 • kwijtschrift van geneeskundige verstrekkingen van de mutualiteit
 • (datum, persoonlijk aandeel, aandeel mutualiteit,...)
 • facturen ziekenhuis
 • facturen apotheek
 • andere,...
 • 8) Belangrijk:
  Een gekwetste speler mag de training en de wedstrijden slechts hervatten indien dit attest van genezing werd opgestuurd naar de KBVB. Er kan immers geen tweede dossier geopend worden zolang het eerste niet afgesloten is.

  9) Het FSF (federaal solidariteitsfonds) neemt steeds een algemene vrijstelling, welke jaarlijks geïndexeerd is.

  10) Nadat het FSF de tussenkomst van de KBVB heeft overgemaakt aan ons, zal het bedrag door ons aan jullie worden uitgekeerd.

  Formulier aangifte van ongeval