Waarom kiest een speler voor TK Meldert?

TK Meldert is een Aalsterse familieclub met een traditie in het opleiden en actief doorstromen van voetballers op nationaal niveau en de hogere provinciale reeksen.

De jeugdopleiding is een onmisbare pijler in de structuur van de club en onderscheidt zich door een model aan te bieden waarin spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen op sportief, menselijk, sociaal en maatschappelijk vlak. De jeugdopleiding vermindert de prestatiedruk door weinig belang te hechten aan wedstrijdresultaten. Zo scheppen we het ideale kader voor individuele ontwikkeling.

Jeugd TK MeldertHet opleiden van voetballers bij TK gebeurt met respect voor het individu. De omgeving waarin de club vertolkt zijn opleidingsrol vervult wordt gedragen door

  • plezier 
  • opleiding
  • verdraagzaamheid
  • sociaal-maatschappelijk engagement

Onze jeugdopleiding is een echte opleidingsclub met als doel zo veel mogelijk eigen opgeleide spelers in het eerste elftal te brengen.

Wij richten ons vooral op de doelgroep jongens omdat deze onze toekomstgroep zal moeten zijn. Toch hebben we zeker oog voor het opleiden van meisjes en zullen wij deze altijd aansluiten en betrekken in de opleidingen om ze later als volwaardige speelster af te leveren aan eventuele nationaal spelende clubs. Wij proberen de meisjes zo ver mogelijk met te dragen in onze opleiding omdat we er van overtuigd zijn dat dit een enorm voordeel geeft aan hun eigenlijke vervolmaking naar het vrouwenvoetbal toe.

In de toekomst overwegen we zeker om meisjesvoetbal en G-voetbal aan te bieden