Hoofdverantwoordelijke:  Scheiris Dany (TVJO- sportief verantwoordelijke) – 

5 gemachtigde leden: Bram Keppens (T1-postformatie) -  Mario Walravens (T2-bovenbouw) - Serge Van Langenhove (coördinator middenbouw) – 

                                        De Smet David (Tr u12) –  Vermoessen Kevin (coördinator onderbouw)

1 Adviserende lid:  Voorzitter Tirmarche Kevin

 

Scheiris Dany  0474 290213

Keppens Bram 0473 642 658

Walravens Mario   0493 363 552

Van Langenhove Serge  0477 829 166

De Smet David  0479 306 323

Vermoessen Kevin  0478 368 627

 

Taken:

- samenstelling van trainersstaf voor junioren & senioren

- indelen, opvolgen en evalueren van de spelers welke behoren tot leeftijden U19 en ouder.

- opvolgen , indelen en evalueren van de spelers u6 tot u17 behoren tot TVJO en coördinators.

- opstellen, coördineren en bewaken van het sportief beleid

- formuleren en bewaken van de voetbalvisie van de club en het profiel van de hoofdtrainers (1elftal   en jeugdopleidingen.

- samenstellen van spelerskern welke de visie van de club kan waarmaken en tot de financiële  mogelijkheden van de club behoort (toezien op de verhouding externe spelers / eigen jeugdspelers)

- vastleggen van de financiële middelen welke nodig zijn om de specifieke doelstellingen te realiseren

 

- toezicht houden op de mogelijkheid dat eigen jeugdspelers zich verder kunnen ontplooien tot volwaardige senior spelers.